Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ

 

Chào mừng bạn đến với trang web Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ của Hewlett Packard Enterprise , trang web này cho phép bạn nhận diện nhanh chóng các Dịch vụ Hỗ trợ Đóng gói.


Kiểm tra ngày kết thúc bảo hành của số sê-ri sản phẩm của bạn khi mua PW, để đảm bảo chúng nằm trong chính sách 120/45 ngày.

Tìm sản phẩm của tôi

Nhập Số hiệu Phần cứng/Phần mềm, số sê-ri, tên kiểu sản phẩm, SKU Dịch vụ Hỗ trợ được đóng gói

Hoặc